Prijavite se na našu mailing listu

    


REGULATORNI ZAHTEVI U OBLASTI POVERENIH AKTIVNOSTI (OUTSOURCE) U FARMACEUTSKOM POSLOVANJUTAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R
DATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

31. maj 2018. godine, od 10:00 do 16:00 časova, Hotel Palace, Topličin venac 23, BeogradTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

- Rizici i kritični događaji u farmaceutskom poslovanju: ugovorna distribucija, ugovorna proizvodnja, ugovorna kontrola kvaliteta, ugovorna IT podrška

- Zahtevi Dobre proizvođačke prakse i Dobre prakse u distribuciji lekova: Poglavlja 7 (Poverene aktivnosti)

- Šta regulatorni organi očekuju od Tehničkog/GxP ugovora?

- Korelacija Tehničkog/GxP ugovora sa ostalim farmaceutskim ugovorima

- Konceptualni okvir za unapređenje kvaliteta u oblasti ugovornog poslovanja

- Studije slučaja 

- Pitanja i odgovoriKOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.   011 / 30 333 50 
a.   Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.   taz.organizacija@gmail.com
w.  www.taz.rs