Prijavite se na našu mailing listu

    


RADNI I PENZIJSKI ODNOSI I RADNI SPOROVI KROZ PRAKSU U FBIHTAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


RADNI I PENZIJSKI ODNOSI I 
RADNI SPOROVI KROZ PRAKSU U FBIHDATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

19. decembar 2018. godine, od 10:00 do 16:00 časova, 
Hotel “Hollywood” (adresa: dr Pintola 23, Ilidža), Sarajevo


PREDAVAČI:

Dženana HADŽIOMERAGIĆ, sudija, Općinski sud u Sarajevu   

Sonja TOHOLJ, Federalni Zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje 

Muhamed PAŠUKANOVIĆ, glavni federalni inspektor rada, Federalna Uprava za inspekcijske posloveTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

Radno pravo i radni sporovi
uslovi za prestanak ugovora o radu iz razloga navedenih u odredbama Člana 94. c., d. i e. Zakona o radu 
uslovi za prestanak radnog odnosa državnog službenika u slučaju regulisanom odredbom člana 51. b) Zakona o državnoj službi, odnosno člana 70. tačka 4) Zakona o namještenicima 
neopravdani razlozi za otkaz u smislu člana 94. a. Zakona o radu, povreda na radu i lista profesionalnih bolesti  
način utvrđivanja činjenica o penzijskom stažu i posebni slučajevi 
uračunavanje posebnog staža u penzijski staž 
pravo na naknadu štete zbog povrede na radu
prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnošću

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
novine i razlike između „starog“ i „novog“ Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
bodovni obračun visine penzija

Pitanja i odgovoriKOTIZACIJA
KM 249,00

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu kotizacije izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
552000 - 00003655 - 59
Addiko Bank, Banja Luka


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primjerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

m.  062 909-190
t.  00 381 11 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs