Prijavite se na našu mailing listu

    


DOBRA PRAKSA U FARMAKOVIGILANCI I VIGILANCA MEDICINSKIH SREDSTAVA



TAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


DOBRA PRAKSA U FARMAKOVIGILANCI I VIGILANCA MEDICINSKIH SREDSTAVA



DATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

11. decembar 2018. godine, od 10:00 do 16:00 časova, Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd



TEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

Uporedni pregled EU i nacionalne regulative u oblasti farmakovigilance

EU i nacionalni propisi u oblasti vigilance medicinskig sredstava

Inspekijski nadzor Ministrarsva zdravlja

Primeri iz prakse 

Pitanja i odgovori



KOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.    011 / 30 333 50 
a.   Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.   taz.organizacija@gmail.com
w.  www.taz.rs