Prijavite se na našu mailing listu

    


ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U SRBIJI I UPUĆIVANJE DRŽAVLJANA SRBIJE NA RAD U INOSTRANSTVOTAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U SRBIJI
I
UPUĆIVANJE DRŽAVLJANA SRBIJE NA RAD U INOSTRANSTVODATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

22. oktobar 2019. godine, od 10:00 do 16:00 časova, Hotel Palace, Topličin venac 23, BeogradTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA
- Ugovor o radu 
- Dozvola za rad i vrste dozvola za rad
- Radna dozvola za zapošljavanje, Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja, Radna dozvola za samozapošljavanje, Privremena radna dozvola za zapošljavanje, zapošljavanje studenata stranaca, Radna dozvola za obavljanje sezonskih poslova, Radna dozvola za upućena lica zaposlena kod stranog poslodavca, Radna dozvola za nezavisnog profesionalca, Radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje, Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva,  
- Na koga se uslovi za zapošljavanje NE odnose
- Postupak izdavanja i produženja dozvole za rad
- Poništaj dozvole za rad
- Prestanka važenja dozvole za rad
- Pravilnik o dozvolama za rad iz 2019. godine


ZAKON O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI
- Na koga se Zakon primenjuje
- Uslovi upućivanja
- Obaveze poslodavca i Aneks ugovora o radu
- Osiguranje, Bezbednost i zdravlje na radu, Priprema za upućivanje na privremeni rad
- Nadzor nad primenom Zakona od strane inspekcije rada i kazne
PITANJA I ODGOVORI
KOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.    011 / 30 333 50 
a.   Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.   taz.organizacija@gmail.com
w.  www.taz.rs