Prijavite se na našu mailing listu

    


CROSO - OBUKA ZA PRAKTIČAN RAD NA PORTALU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJATAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


CROSO

OBUKA ZA PRAKTIČAN RAD NA PORTALU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJADATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

23. oktobar 2019. godine, od 10:00 do 16:00 časova, Hotel Palace, Topličin venac 23, BeogradTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:
Upoznavanje sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja:
Upoznavanje sa sajtom CR-a; Upoznavanje sa zakonskom regulativom koja uređuje rad CR-a. 

Potrebni preduslovi za korišćenje Portala CR-a:
Kvalifikovani elektronski sertifikat; Ovlašćenja za rad na Portalu CR-a.

Praktičan rad na Portalu CR-a (obuka se vrši na testnom Portalu CR-a):
Prijava: Objašnjenje načina popunjavanja elektronske prijave, obavezna polja i slanje prijave u bazu CR-a; Pregled, čuvanje i štampanje MA obrasca
Prijava članova porodice: objašnjenje načina prijavljivanja i odjavljivanja na obavezno socijalno osiguranje osiguranih lica
Pregled/Promena/Odjava: objašnjenje dozvoljenih radnji kroz ovu funkcionalnost, pregled zaposlenih, korisnički nalog, opšti podaci
Promena - objašnjenje dozvoljenih radnji kroz ovu funkcionalnost; Storniranje pogrešno unete prijave

Najčešće greške koje se javljaju u radu na Portalu Centralnog registra:
Detaljan prikaz do sada uočenih problema sa kojima se susreću obveznici prilikom rada na 
Portalu CR-a sa prikazom rešenja uočenih problema.

Objašnjenje funkcija i ostalih usluga koje pruža Centralni registar (pregled i funkcionalnosti sajta CR-a, izdavanje i preuzimanje Uverenja sa Portala Centralnog registra.

Novine: Novi izveštajni sistem na Portalu CR-a; Praktični prikaz preuzimanja izveštaja o zaposlenim sa Portala CR-a; Automatska overa zdravstvenih kartica; Preuzimanje izveštaja i pojašnjenje svih spornih situacija vezanih za automatsku overu zdravstvenih kartica; Primena Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (“Sl.glasnik RS, br 56/18) prilikom unosa podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.

Diskusija vezana za sugestije koje se odnose na unapređenje Portala Centralnog registra; Pitanja i odgovori.

Po završetku Seminara učesnici će biti osposobljeni da: uspešno putem portal CR-a elektronskim putem sprovode prijave/odjave/promene na obavezno socijalno osiguranje; efikasnije prepoznaju i rešavaju probleme; brže i efikasnije rade na Portalu Centralnog registra; bolje razumeju tehničke probleme vezane za sertifikate; bolje sagledavaju zakonskih rešenja u materiji koja reguliše način rada Centralnog registra.
KOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.    011 / 30 333 50 
a.   Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.   taz.organizacija@gmail.com
w.  www.taz.rs