Prijavite se na našu mailing listu

    


PRIMENA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU I SPORNA PRAVNA PITANJATAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


PRIMENA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU I SPORNA PRAVNA PITANJADATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

6. decembar 2019. godine, od 10:00 do 16:00 časova, BEOGRAD
Hotel “Royal” (adresa: Kralja Petra 56, Beograd)TEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

Tema predavanja je primena Zakona o pariničnom postupku (ZPP) u praksi sudova. Kako se još uvek primenjuju dva ZPP, stari i novi, i Zakon o izmenama i dopunama novog ZPP, ukazaće se na završne odredbe ZPP sa primerima kako treba postupati u konkretnim situacijama u zavisnosti od vremena podnošenja tužbe, o posledicama ukidanja presuda na primenu ZPP, značaju vrednosti spora za dozvoljenost revizije po izmenama ZPP, itd:

Priprema i sastav uredne tužbe i podnesaka i odgovora na tužbu
Pripremanje glavne rasprave
Glavna rasprava
Dokazivanje (veštačenje i drugi dokazi)
Presuda (zahtevi i predlozi za dopunsku presudu i ispravku)
Troškovi postupka
Redovni pravni lekovi - žalba i postupak po žalbi
Vanredni pravni lekovi - revizija, posebna revizija, ponavljanje postupka
Posebni postupci - parnica iz radnih odnosa, parnica zbog smetanja državine, sporovi male vrednosti
Postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja
Praktični primeri
Pitanja i odgovori

Tokom predavanja će biti prezentovane sentence i pravni stavovi Vrhovnog kasacionog suda kao i primeri iz sudske prakse. Prilikom obrade tema predavač će ukazivati na propuste koje čine stranke i sudovi čije bi eliminisanje uticalo na efikasnost postupka jer pravilna primena ZPP omogućava daleko veću ažurnost nego što se ostvaruje. Kroz pitanja i odovore biće obrađene i druge teme iz ZPP.KOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.     011/ 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs