Prijavite se na našu mailing listu

    


PRIVREDNA DRUŠTVA I STVARNO VLASNIŠTVO
TAZ,
 regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


PRIVREDNA DRUŠTVA I STVARNO VLASNIŠTVODATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

11. mart 2020. godine, od 10:00 do 16:00 časova, BEOGRAD
Hotel “Palace” (adresa: Topličin venac 23, Beograd)TEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:


PRIVREDNA DRUŠTVA 

Izmena Zakona o privrednim društvima
Finansijski instrument - pravo na sticanje udela
Rezervisani sopstveni udeo - novi pravni institut
Stimulisanje zaposlenih članova uprave


ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA

Na koga se Zakon primenjuje
Ko je stvarni vlasnik?
Centralna evidencija i način vođenja Centralne evidencije
Sadržina evidencije (registrovani subjekt;  stvarni vlasnik)
Ko vrši evidentiranje?
Čuvanje podataka
Pravo na podnošenje tužbe
Odgovornost: krivično delo i prekršaj


PRAKTIČNI PRIMERI

PITANJA I ODGOVORIKOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.     011/ 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs