Prijavite se na našu mailing listu

    


NOVI ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU I ODNOS SA ZAKONOM O RADU
Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R

NOVI ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU I 
ODNOS SA ZAKONOM O RADU

29. jun 2020. godine
10:00 do 16:00 časova
Hotel “Palace” (adresa: Topličin venac 23, Beograd)


Lidija Đukić
sudija Ustavnog suda Republike SrbijeZakon o agencijskom zapošljavanju je počeo da se primenjuje 1. marta 2020. godine i uneo velike promene u ovoj oblasti koja do sada nije bila pravno regulisana.

Zakon o agencijskom zapošljavanju donosi novine koje su obavezujuće za agencije koje se bave privremenim zapošljavanjem kao i za poslodavce koji preko agencija angažuju zaposlene. Namera zakona je da zaštiti radnike koji se angažuju putem agencija i da im obezbedi jednake uslove rada kao što imaju i radnici koje poslodavac neposredno zapošljava (radno vreme, zarada, odmor, bezbednost i zdravlje na radu itd.). 

Zakon uređuje uslove za rad agencija za privremeno zapošljavanje, načine i uslove ustupanja zaposlenih, odnos između agencije i poslodavca korisnika i obaveze agencije i poslodavca korisnika prema zaposlenima, kao i prava i obaveze zaposlenih koji zaključuju ugovor o radu sa agencijom za privremeno zapošljavanje. 

Seminar koji će se baviti Novim Zakonom o agencijskom zapošljavanju i njegovim odnosom sa Zakonom o radu i namenjen je vlasnicima preduzeća, direktorima, predstavnicima poslodavaca, menadžerima, zaposlenima u pravnoj, kadrovskoj ili službi ljudskih resursa, kao i agencijama za zapošlajvanje i advokatskim kancelarijama koje se bave radnim pravom odnosno radnim sporovima.

Predavač na seminaru, sudija Lidija Đukić, predstaviće Novi Zakon o agencijskom zapošljavanju kao i njegov odnos sa već postojećim radnim zakonodavstvom i sudskom praksom, kroz praktične primere, kao i davanjem odgovora na pitanja učesnika u vezi primene Zakona i probleme iz dosadašnje prakse. 


TEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

Predmet i primena Zakona o agencijskom zapošljavanju
Agencija za privremeno zapošljavanje (Uslovi za rad agencije, dozvola za rad, stručni ispit, oduzimanje dozvole)
Ustupljeni zaposleni
Uporedni zaposleni
Poslodavac korisnik 
Uslovi zapošljavanja i rada (radno vreme, prekovremeni rad, noćni rad, odmori i 
druga odsustva, zarade, naknade zarade i naknade troškova)
Ugovor o radu između agencije i zaposlenog

Ugovor o ustupanju zaposlenih između Agencije i poslodavca korisnika
Zabrana zaključivanja ugovora o ustupanju zaposlenih
Ograničenje zaključivanja ugovora o ustupanju zaposlenih 
Trajanje ustupanja
Jednaki uslovi rada 

Obaveze Agencije prema ustupljenom zaposlenom 
Obaveze poslodavca korisnika 
Kolektivna prava ustupljenih zaposlenih
Naknada štete
Nadzor nad primenom ovog zakona i kaznene odredbe

Odnos Zakona o agencijskom zapošljavanju sa Zakonom o radu

Primeri iz aktuelne sudske prakse 
Pitanja i odgovoriPREDAVAČ

Lidija Đukić, sudija Ustavnog suda Republike Srbije i jedan od najvećih stručnjaka za Radno pravo, Radno zakonodavstvo i Radne sporove sa iskustvom rada u Osnovnom i Okružnom sudu, zatim Vrhovnom kasacionom sudu i od 2019. godine u Ustavnom sudu Republike Srbije; predavač na brojnim obukama Pravosudne akademije i Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, kao i dugogodišnji predavač na seminarima TAZ Organizacije.
 KOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.     011/ 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs Aktuelno

Foto galerija