Prijavite se na našu mailing listu

    


PREGOVARANJE I ODLUČIVANJE U FARMACEUTSKOM REGULATORNOM OKRUŽENJU
Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R

PREGOVARANJE I ODLUČIVANJE U FARMACEUTSKOM REGULATORNOM OKRUŽENJU
(POSEBAN OSVRT NA REGULATORNO OKRUŽENJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19)

14. jul 2020. godine
10:00 do 16:00 časova
Hotel “Palace” (adresa: Topličin venac 23, Beograd)


Prof. dr Valentina Marinković
Farmaceutski fakultet, Univerzitet u BeograduFarmaceutska regulativa je veoma složena i uslovljava specifične procedure u poslovnim procesima. Najnovija situacija sa Covid -19 pandemijom je donela nove EU propise, a samim tim otvorila nove teme i mogućnosti u pregovaranju i odlučivanju farmaceutskih organizacija i regulatornih organa.

Na seminaru će se polaznici upoznati sa opštim principima procesa pregovaranja, donošenjem odluka i primerima iz farmaceutske prakse. Takođe, na seminaru će biti predstavljen dokument EU - QUESTIONS AND ANSWERS ON REGULATORY EXPECTATIONS FOR MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE DURING THE COVID-19 PANDEMIC, koji daje pitanja i odgovore u vezi sa regulatornim očekivanjima tokom pandemije Covid-19.

Poseban akcenat će biti dat na pregovaranju sa Agencijom za lekove i medicinskim sredstvima i Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje.


Teme koje će se obrađivati su:

Proces pregovaranja sa pozicija moći, prava i interesa

Donošenje odluka : metode i alati

Regulatorna očekivanja za lekove tokom Covid-19 pandemije (dokument Evropske komisije I Evropske agencije za lekove)

Rizici u pregovaranju i odlučivanju i kako ih sprečiti

Primeri iz prakse 
Pitanja i odgovoriPREDAVAČ:

Prof. dr Valentina Marinković, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 KOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.     011/ 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs