Mjenica u poslovnoj praksi i sudskom postupku i Mjenica kao instrument obezbeđenja naplate potraživanja - 18. maj 2022. godine

Mjenica u poslovnoj praksi i sudskom postupku i Mjenica kao instrument obezbeđenja naplate potraživanja - 18. maj 2022. godine

Regular price
14,990.00 RSD
Sale price
14,990.00 RSD
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Tax included.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

18. maj 2022. godine (10:00 - 16:00)
Hotel Hollywood, Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža 71210
SARAJEVO

 

PREDAVAČ:

 • mr Darko STAMENIĆ, sudija, Okružni sud, Banja Luka (predavač ima višegodišnje iskustvo u radu na poslovima mjenice u bankarskom sektoru i sudu)

 

TEME:

 1. POJAM I ISTORIJAT MJENICE
 2. NAČELA MJENIČNOG PRAVA (pismenosti ili formalnosti, inkorporacije, fiksne mjenične obaveze, solidarnosti, neposrednosti i samostalnosti)
 3. VRSTE MJENICA (trasirana, sopstvena ili vlastita, bjanko ili blanko mjenica, komisiona mjenica, domicilirana, kalendarska)
 4. FORMA I SADRŽINA MJENICE
 5. MJENIČNI SUBJEKTI
 6. MJENIČNE KLAUZULE (klauzula o kamati, rekta klauzula, klauzula bez regresa, klauzula bez protesta)
 7. MJENIČNE RADNJE (izdavanje mjenice, prenos mjenice ili indosament, cediranje mjenice, prijem mjenice ili akcept, mjenično jemstvo ili aval, intervencija, umnožavanje mjenice)
 8. DOSPJELOST MJENIČNE OBAVEZE
 9. PREZENTACIJA MJENICE
 10. PROTEST
 11. NOTIFIKACIJA
 12. REGRES
 13. MJENIČNA TUŽBA
 14. MJENICA KAO VJERODOSTOJNA ISPRAVA
 15. MJENIČNI PRIGOVORI
 16. ZASTARJELOST
 17. NEOSNOVANO BOGAĆENJE
 18. SUDSKA PRAKSA
 19. PITANJA I ODGOVORI

   

  KOTIZACIJA

  • KM 249,00

  KOTIZACIJA OBUHVATA

  • Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
  • Certifikat o završenom Seminaru
  • Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
  • Posluženje (ručak, kafa, voda)
  • TAZ je tu za vas i nakon odslušanog seminara jer znamo da učenje nikada ne prestaje 

  POPUSTI

  • 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
  • BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
  • 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

   

  PRIJAVA

  Prijavljivanje na seminar, pitanja ili dodatne informacije možete dobiti putem telefona +381 11 3033350 i +381 63 203950 ili e-maila: taz@taz.rs. Prijavu možete popuniti i putem Online prijave, nakon čega ćete putem e-maila dobiti potvrdu prijave i predračun za uplatu kotizacije. Hvala!