Naplata novčanih i nenovčanih potraživanja putem sudskih postupaka (izvršnog, likvidacionog i stečajnog) i sporna pravna pitanja - 12. april 2022. godine

Naplata novčanih i nenovčanih potraživanja putem sudskih postupaka (izvršnog, likvidacionog i stečajnog) i sporna pravna pitanja - 12. april 2022. godine

Regular price
14,900.00 RSD
Sale price
14,900.00 RSD
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Tax included.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

12. april 2022. godine (10:00 - 16:00)
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd 

 

PREDAVAČI:

 • Jasminka Obućina, predsednica Privrednog Apelacionog suda
 • Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu

 

TEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

 • Odnos sudskog i vansudskog postupka namirenja
 • Obustava postupka izvršenja u slučaju neplaćanja predujma (javni izvršitelj)
 • Izvršenje kad se posle sticanja žaloznog prava promeni vlasnik nepokretnosti
 • Posebne odredbe o izvršnom postupku na nepokretnostima koje nisu upisane u katastar nepokretnosti
 • Dodatna sadržina predloga za izvršenje ( čl.300 zio)
 • Izvršenje nepravosnažnih sudskih odluka ( čl.368 zpp i čl.43 st.4 zio)
 • Izvršenje na novčanom potraživanju izvršnog dužnika
 • Predaja pokretnih stvari
 • Ispražnjenje i predaja nepokretnosti
 • Izvršenje činjenja, nečinjenja ili trpljenja ( čl.359-367 zio)
 • Izvršenje odluke o deobi suvlasničke stvari ( čl.386-389 zio)
 • Rešenje o izvršenju o prinudnoj naplati sudske takse
 • Likvidacija privrednih društava:
  • dobrovoljna
  • prinudna
 • Stečaj privrednih društava:
  • bankrotstvo, unovčenje imovine, prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica i obustava stečajnog postupka, namirenje poverilaca, zaključenje stečajnog postupka, raspodela viška deobne mase
  • reorganizacija u stečaju
 • Unapred pripremljen plan reorganizacije
 • Pitanja i odgovori

   

   KOTIZACIJA

   • RSD 14.900

   KOTIZACIJA OBUHVATA

   • Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
   • Certifikat o završenom Seminaru
   • Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
   • Posluženje (ručak, kafa, voda)
   • TAZ je tu za vas i nakon odslušanog seminara jer znamo da učenje nikada ne prestaje 

   POPUSTI

   • 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
   • BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
   • 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

   PRIJAVA

   Prijavljivanje na seminar, pitanja ili dodatne informacije možete dobiti putem telefona 063-203-950 ili e-maila: taz@taz.rs. Prijavu možete popuniti i putem Online prijave, nakon čega ćete putem e-maila dobiti potvrdu kao i predračun za uplatu kotizacije. Hvala!