Upravni postupak, Upravna inspekcija i Upravni spor kroz praksu - 17. maj 2022. godine

Upravni postupak, Upravna inspekcija i Upravni spor kroz praksu - 17. maj 2022. godine

Regular price
14,990.00 RSD
Sale price
14,990.00 RSD
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Tax included.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

17. maj 2022. godine (10:00 - 16:00)
Hotel Hollywood, Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža 71210
SARAJEVO

 

PREDAVAČI:

 • Svjetlana Milišić-Veličkovski, sudija, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine
 • dr Boro Bovan

 

TEME:

UPRAVNI POSTUPAK

 • Primjena Zakona o upravnom postupku kao procesnog zakona, kao i primjena drugih zakona koji su pravila upravnog postupka propisali na drugačiji način
 • Nadležnost organa za postupanje po ZUP-u, te povjeravanje i prenošenje upravnih ovlaštenja
 • Obavljanje upravnih radnji u upravnom postupku, od strane službenih lica po zahtjevima stranaka, kao i u inspekcijskim postupcima koji se vode po službenoj dužnosti
 • Ovlaštenje za vođenje postupka i službena legitimacija inspektora
 • Izuzeće službenog lica i razlozi za izuzeće
 • Stranka u upravnom postupku i njeno zastupanje. Uzgredna stranka, sporedni umješač ili intervenijent i njegov položaj u upravnom postupku
 • Pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti i predstavke fizičkih i pravnih lica
 • Podnesci u upravnom postupku i postupanje službenika po podnescima i zahtjevima stranaka
 • Zapisnik (prilikom vršenja inspekcijskih pregleda). Pravo stranke da učestvuje u upravnom postupku i da se izjasni na navode zapisnika
 • Rokovi u upravnom postupku, mirovanje postupka i zastarjelost u upravnom postupku
 • Povraćaj u pređašnje stanje, razlozi za povraćaj u pređašnje stanje i nadležnost organa za odlučivanje o prijedlogu
 • Troškovi postupka i donošenje odluke o troškovima vođenja upravnog postupka (u formi rješenja i zaključka)
 • Prethodno pitanje i rješavanje prethodnog pitanja
 • Rješenje, vrste rješenja u upravnom postupku. Oblik i sastavni dijelovi rješenja. Rok za donošenje rješenja u postupcima pokrenutim po zahtjevu stranke i pokrenutim po službenoj dužnosti
 • Zaključak u upravnom postupku
 • Žalba protiv prvostepenih upravnih akata. Pravo na žalbu kao ustavom zagarantovano pravo strankama u postupku. Pravno dejstvo žalbe. Konačnost, izvršnost i pravosnažnost upravnog akta. Formalna i materijalna pravosnažnost
 • Rad prvostepenog organa po žalbi
 • Vanredna pravna sredstva u upravnom postupku
 • Izvršenje. Pokretanje postupka i nadležnost organa za donošenje zaključka o dozvoli izvršenja. Obustava izvršenja i odlaganje izvršenja
 • Pitanja i odgovori


UPRAVNA INSPEKCIJA KROZ PRAKSU

 • Upravni nadzor
 • Inspekcijski nadzor
 • Upravna inspekcija - nadležnost i ovlaštenja
 • Nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa o republičkoj upravi i lokalnoj samoupravi, javnim preduzećima, javnim ustanovama, i drugim organizacijama koje vrše javna ovlaštenja
 • Nadzor nad primjenom odredbi propisa iz oblasti upravnog postupanja
 • Nadzor nad primjenom odredbi propisa koji regulišu oblast radnih odnosa i zapošljavanja
 • Nadzor nad primjenom odredbi propisa koji regulišu oblast kancelarijskog poslovanja
 • Nalaganje mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti
 • Praćenje izvršenja naloženih inspekcijskih mjera
 • Podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka
 • Pitanja i odgovori


UPRAVNI SPOR KROZ SUDSKU PRAKSU

 • Blagovremenost tužbe u upravnom sporu
 • Pojam upravnog akta
 • Pravo pokretanja upravnot spora
 • Tužba zbog ćutanja administracije
 • Stvarna nadležnost
 • Obaveza održavanja rasprave po zahtjevu stranke
 • Dužina trajanja postupka (razuman rok)
 • Vanredni pravni lijekovi – nadležnost za postupanje i dopuštenost
 • Zahtjev za zaštitu prava i sloboda
 • Troškovi upravnog spora

   

  KOTIZACIJA

  • KM 249,00

  KOTIZACIJA OBUHVATA

  • Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
  • Certifikat o završenom Seminaru
  • Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
  • Posluženje (ručak, kafa, voda)
  • TAZ je tu za vas i nakon odslušanog seminara jer znamo da učenje nikada ne prestaje 

  POPUSTI

  • 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
  • BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
  • 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

   

  PRIJAVA

  Prijavljivanje na seminar, pitanja ili dodatne informacije možete dobiti putem telefona +381 11 3033350 i +381 63 203950 ili e-maila: taz@taz.rs. Prijavu možete popuniti i putem Online prijave, nakon čega ćete putem e-maila dobiti potvrdu prijave i predračun za uplatu kotizacije. Hvala!