Arhiva seminara od 2010 - 2014. godine

 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBNIKA ZA JAVNE NABAVKE, Beograd, 23. i 24. decembar 2014.
 • RADNI SPOROVI U FEDERACIJI BIH I REPUBLICI SRPSKOJ, Sarajevo, 19. decembar 2014.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA - RADIONICA, Sarajevo, 18. decembar 2014.
 • MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA KAO STRATEŠKI PARTNER, Sarajevo, 17. decembar 2014.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA U USLOVIMA BLOKADE RAČUNA DUŽNIKA, Beograd, 17. decembar 2014.
 • RADNI SPOROVI U SRBIJI, Beograd, 16. decembar 2014.
 • PRIPREMA PLANA JAVNIH NABAVKI I TENDERSKE DOKUMENTACIJE, Sarajevo, 16. decembar 2014.
 • JAVNE NABAVKE U ZDRAVSTVU, FARMACIJI I APOTEKAMA, Beograd, 15. decembar 2014.
 • SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE I INCOTERMS 2010, Sarajevo, 15. decembar 2014.
 • MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA KAO STRATEŠKI PARTNER, Banja Luka, 12. decembar 2014.
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBNIKA ZA JAVNE NABAVKE, Beograd, 11. i 12. decembar 2014.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA - RADIONICA, Banja Luka, 11. decembar 2014.
 • RADNI SPOROVI U FEDERACIJI BIH I REPUBLICI SRPSKOJ, Banja Luka, 10. decembar 2014.
 • PRINCIPI VALIDACIJE U DOBROJ PRAKSI U DISTRIBUCIJI LEKOVA, Beograd, 10. decembar 2014.
 • PRIPREMA PLANA JAVNIH NABAVKI I TENDERSKE DOKUMENTACIJE, Banja Luka, 9. decembar 2014.
 • SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE I INCOTERMS 2010, Banja Luka, 8. decembar 2014.
 • PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE SA ASPEKTA PONUĐAČA I NARUČIOCA, Beograd, 19. novembar 2014.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM IZVRŠNOG POSTUPKA - RADIONICA, Beograd, 18. novembar 2014.
 • PREKRŠAJI, PRIVREDNI PRESTUPI I KRIVIČNA DELA U PRIVREDI, Beograd, 17. novembar 2014.
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBNIKA ZA JAVNE NABAVKE, Beograd, 12. i 13. novembar 2014.
 • DOBRA DISTRIBUTIVNA PRAKSA; BORBA PROTIV FALSIFIKATA LEKOVA, Beograd, 31. oktobar 2014.
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBNIKA ZA JAVNE NABAVKE, Beograd, 17. i 18. oktobar 2014.
 • POREZI U FEDERACIJI BIH, Sarajevo, 17. oktobar 2014.
 • JAVNE NABAVKE – ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI, Sarajevo, 16. oktobar 2014.
 • NOV ZAKON O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE I FEDERACIJE BIH, Sarajevo, 15. oktobar 2014.
 • PRIVREDNA DRUŠTVA – PRAVNA REGULATIVA I REGISTRACIJA, Sarajevo, 14. oktobar 2014.
 • NOVO STVARNO PRAVO FEDERACIJE BIH I REPUBLIKE SRPSKE, Sarajevo, 13. oktobar 2014.
 • NOVO STVARNO PRAVO FEDERACIJE BIH I REPUBLIKE SRPSKE, Banja Luka, 9. oktobar 2014.
 • JAVNE NABAVKE – ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI, Banja Luka, 8. oktobar 2014.
 • PRIVREDNA DRUŠTVA – PRAVNA REGULATIVA I REGISTRACIJA, Banja Luka, 7. oktobar 2014.
 • NOV ZAKON O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE I FEDERACIJE BIH, Banja Luka, 6. oktobar 2014.
 • UPRAVLJANJE RIZICIMA U FARMACEUTSKOM POSLOVANJU, Beograd, 30. septembar 2014.
 • NOV ZAKON O PRIVATIZACIJI I IZMENE I DOPUNE ZAKONA O STEČAJU, Beograd, 29. septembar 2014.
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBNIKA ZA JAVNE NABAVKE, Beograd, 25. i 26. septembar 2014.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI U SRBIJI, Beograd, 22. septembar 2014.
 • MJENICA – POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE, Sarajevo, 22. maj 2014.
 • JAVNE NABAVKE, Sarajevo, 21. maj 2014.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI, Sarajevo, 20. maj 2014.
 • JAVNE NABAVKE U APOTEKAMA, APOTEKARSKIM I ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, Beograd, 20. maj 2014.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA - RADIONICA, Sarajevo, 19. maj 2014.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA, Sarajevo, 17. maj – 29. jun 2014.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE, Sarajevo, 17.-25. maj 2014.
 • DOPUNSKA EDUKACIJA PRAVNIKA VEZANO ZA NOVU ZAKONSKU REGULATIVU, Sarajevo, 17. maj – 29. jun 2014.
 • DOBRA DISTRIBUTIVNA PRAKSA – UPRAVLJANJE TRANSPORTOM LEKOVA, Beograd, 16. maj 2014.
 • MJENICA – POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE, Banja Luka, 15. maj 2014.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA - RADIONICA, Banja Luka, 14. maj 2014.
 • JAVNE NABAVKE, Banja Luka, 13. maj 2014.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI, Banja Luka, 12. maj 2014.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA, Banja Luka, 10. maj – 22. jun 2014.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE, Banja Luka, 10.-18. maj 2014.
 • DOPUNSKA EDUKACIJA PRAVNIKA VEZANO ZA NOVU ZAKONSKU REGULATIVU, Banjaluka, 10. maj – 22. jun 2014.
 • FINANSIJSKI IZVEŠTAJI – ANALIZA I INTEPRETACIJA; RADIONICA, Beograd, 16. april 2014.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA - RADIONICA, Beograd, 14. april 2014.
 • JAVNE NABAVKE U ZDRAVSTVU I FARMACIJI, Beograd, 9. april 2014.
 • MENICA U PLATNOM PROMETU; MENICA KAO INSTRUMENT OBEZBEĐENJA PLAĆANJA, Beograd, 8. april 2014.
 • NOV ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA, Beograd, 1. april 2014.
 • JAVNE NABAVKE – AKTUELNOSTI U PRAKTIČNOM SPROVOĐENJU POSTUPAKA, Beograd, 19. mart 2014.
 • DEVIZNO POSLOVANJE U SRBIJI, Beograd, 18. mart 2014.
 • NOVINE U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRBIJE - RADIONICA, Beograd, 17. mart 2014.
 • KAKO SAČUVATI PROFIT U USLOVIMA PROMENLJIVOG KURSA I NESTABILNIH KAMATNIH STOPA – UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA U KORPORACIJAMA, Beograd, 27. februar 2014.
 • FONDOVI EVROPSKE UNIJE I MOGUĆNOSTI NJIHOVIH KORIŠĆENJA, Beograd, 26. februar 2014.
 • PRAVNA ZAŠTITA ZBOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU (MOBING), Beograd, 25. februar 2014.
 • NOVA REGULATIVA U DISTRIBUCIJI LEKOVA – IZAZOV ZA EU POSLOVANJE, Beograd, 21. februar 2014.
 • PREKRŠAJI, PRIVREDNI PRESTUPI I KRIVIČNA DELA U PRIVREDI, Beograd, 3. februar 2014.
 • JAVNE NABAVKE – DONOŠENJE NOVOG INTERNOG AKTA, Beograd, 30. januar 2014.
 • OBUKA – RADIONICA ZA PRIJAVLJIVANJE U CENTRALNI REGISTAR, Beograd, 29. januar 2014.
 • OBJEDINJENI SISTEM NAPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU - RADIONICA, Beograd, 23. januar 2014.
 • OBUKA ZA PRIJAVLJIVANJE U CENTRALNI REGISTAR, Beograd, 24. decembar 2013.
 • POREZI I DOPRINOSI I OBUKA ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE, Beograd, 23. decembar 2013.
 • RESTRUKTURIRANJE JAVNIH I KOMUNALNIH PREDUZEĆA, Beograd, 20. decembar 2013.
 • MERENJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA PO BAZELU II i III, Beograd, 12. decembar 2013.
 • JAVNE NABAVKE U OBLASTI MEDICINE I FARMACIJE, Beograd, 11. decembar 2013.
 • FINANSIJSKI IZVEŠTAJI, Beograd, 10. decembar 2013.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Sarajevo, 6. decembar 2013.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI, Sarajevo, 5. decembar 2013.
 • MERENJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA PO BAZELU II i III, Sarajevo, 4. decembar 2013.
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, Sarajevo, 3. decembar 2013.
 • RADNI SPOROVI – ZAKONSKA REGULATIVA I SUDSKA PRAKSA, Beograd, 4. decembar 2013.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Banja Luka, 29. novembar 2013.
 • MERENJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA PO BAZELU II i III, Banja Luka, 28. novembar 2013.
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, Banja Luka, 27. novembar 2013.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI, Banja Luka, 26. novembar 2013.
 • TEHNIKE KRIVOTVORENJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, Beograd, 25. novembar 2013.
 • OBUKA ZA PRIJAVLJIVANJE U CENTRALNI REGISTAR, Beograd, 20. novembar 2013.
 • KLINIČKI IZAZOVI – EU REGULATIVA NAPREDNIH TERAPIJA (DK1), Beograd, 19. novembar 2013.
 • HIPOTEKA I ZALOGA KAO INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA, Beograd, 18. novembar 2013.
 • FONDOVI EVROPSKE UNIJE – PROCES, PROGRAMIRANJE I IZRADA PROJEKATA, Beograd, 29. oktobar 2013.
 • PLATNI PROMET I DEVIZNO POSLOVANJE, Beograd, 28. oktobar 2013.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA, Sarajevo, 26. oktobar – 29. decembar 2013.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE, Sarajevo, 26.-31. oktobar 2013.
 • DOPUNSKA EDUKACIJA PRAVNIKA - NOVA ZAKONSKA REGULATIVA, Sarajevo, 26. oktobar- 29. decembar 2013.
 • MJENICA KAO INSTRUMENT PLATNOG PROMETA, Sarajevo, 24. oktobar 2013.
 • INCOTERMS 2010 U PRAVU I PRAKSI, Sarajevo, 23. oktobar 2013.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA - RADIONICA, Beograd, 23. oktobar 2013.
 • FARMAKOVIGILANCA I VIGILANCA U REPUBLICI SRBIJI (DK1), Beograd, 22. oktobar 2013.
 • AKTUELNOSTI U PROVOĐENJU JAVNIH NABAVKI, Sarajevo, 22. oktobar 2013.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA, Banja Luka, 19. oktobar – 22. decembar 2013.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE, Banja Luka, 19.-30. oktobar 2013.
 • DOPUNSKA EDUKACIJA PRAVNIKA - NOVA ZAKONSKA REGULATIVA, Banjaluka, 19. oktobar- 2. decembar 2013.
 • JAVNE NABAVKE, Beograd, 18. oktobar 2013.
 • MEDICINSKI STANDARDI I ODGOVORNOST LEKARA – ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA, Beograd, 17. oktobar 2013.
 • INCOTERMS 2010 U PRAVU I PRAKSI, Banja Luka, 17. oktobar 2013.
 • MJENICA KAO INSTRUMENT PLATNOG PROMETA, Banja Luka, 16. oktobar 2013.
 • AKTUELNOSTI U PROVOĐENJU JAVNIH NABAVKI, Banja Luka, 15. oktobar 2013.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI U SRBIJI, Beograd, 2. oktobar 2013.
 • NOV ZAKON O FAKTORINGU, Beograd, 1. oktobar 2013.
 • POSTUPAK I ZAHTJEVI STRANAKA PRED PRVOSTEPENIM ORGANIMA UPRAVE, Banja Luka, 25.septembar 2013.
 • NOV ZAKON O RAČUNOVODSTVU I NOV ZAKON O REVIZIJI, Beograd, 18. septembar 2013.
 • IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI, Beograd, 19. jun 2013.
 • NAPREDNI KURS EU REGULATIVA LEKOVA – GMP DEO III DOKUMENTACIJA I ANEX 16, Beograd, 14. jun 2013.
 • NAPREDNI KURS EU REGULATIVA LEKOVA – HUMAN CELL- BASED MEDICINAL PRODUCTS, Beograd, 13. jun 2013.
 • SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE I INCOTERMS 2010, Beograd, 12. jun 2013.
 • JAVNE NABAVKE U OBLASTI MEDICINE I FARMACIJE, Beograd, 11. jun 2013.
 • MERENJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA PO BAZELU II i III, Beograd, 10. jun 2013.
 • HIPOTEKA, ZALOGA, MENICA I GARANCIJA, Beograd, 28. i 29. maj 2013.
 • JAVNA PREDUZEĆA – ZAKONSKA I PODZAKONSKA REGULATIVA, Beograd, 23. maj 2013.
 • NOVA PRAVNA REGULATIVA JAVNIH NABAVKI U SRBIJI, Beograd, 21. i 22. maj 2013.
 • FARMAKOVIGILANCA I VIGILANCA U KLINIČKIM ISTRAŽIVANJIMA, Beograd, 14. maj 2013.
 • MJENICA, Sarajevo, 26. april 2013.
 • POREZI I DOPRINOSI – INSPEKCIJSKI NADZOR, PROBLEMI I PRAKSA, Sarajevo, 25. april 2013.
 • PREKRŠAJI I KRIVIČNA DJELA U PRIVREDI, Sarajevo, 24. april 2013.
 • PLATNI PROEMT I DEVIZNO POSLOVANJE BIH, FEDERACIJE BIH i REPUBLKE SRPSKE, Sarajevo, 23. april 2013.
 • POREZI I DOPRINOSI – INSPEKCIJSKI NADZOR, PROBLEMI I PRAKSA, Banja Luka, 18. april 2013.
 • PREKRŠAJI I KRIVIČNA DJELA U PRIVREDI, Banja Luka, 17. april 2013.
 • MJENICA, Banja Luka, 16. april 2013.
 • PLATNI PROEMT I DEVIZNO POSLOVANJE BIH, FEDERACIJE BIH i REPUBLKE SRPSKE, Banja Luka, 15. april 2013.
 • MOBING – ZLOSTAVLJANJE NA RADU, Podgorica, 28. mart 2013.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI, Sarajevo, 28. mart 2013.
 • JAVNE NABAVKE, Sarajevo, 27. mart 2013.
 • TOK POSTUPKA JAVNE NABAVKE, Podgorica, 27. mart 2013.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA, Sarajevo, 26. mart 2013.
 • NOVINE U PORESKOM SISTEMU CRNE GORE, Podgorica, 26. mart 2013.
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE, Beograd, 22. i 23. mart 2013.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA, Banja Luka, 23. mart – 26. jun 2013.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE, Banja Luka, 23.-30. mart 2013.
 • DOPUNSKA EDUKACIJA PRAVNIKA - NOVA ZAKONSKA REGULATIVA, Banjaluka, 23. mart - 26. jun 2013.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA, Sarajevo, 23. mart – 26. jun 2013.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE, Sarajevo, 23.-30. mart 2013.
 • DOPUNSKA EDUKACIJA PRAVNIKA - NOVA ZAKONSKA REGULATIVA, Sarajevo, 23. mart- 26. jun 2013.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA, Banja Luka, 21. mart 2013.
 • JAVNE NABAVKE, Banja Luka, 20. mart 2013.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI, Banja Luka, 19. mart 2013.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA, Podgorica, 16. mart – 20. jun 2013.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE, Podgorica, 16.-26. mart 2013.
 • DOPUNSKA EDUKACIJA PRAVNIKA - NOVA ZAKONSKA REGULATIVA, Podgorica, 16. mart - 20. jun 2013.
 • PLATNI PROMET I NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU, Beograd, 15. mart 2013.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI U SRBIJI, Beograd, 14. mart 2013.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Beograd, 13. mart 2013.
 • JAVNE NABAVKE U OBLASTI MEDICINE I FARMACIJE, Beograd, 12. mart 2013.
 • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – ZAKONSKA REGULATIVA I INSPEKCIJSKI NADZOR, Podgorica, 28. februar 2013.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI CRNE GORE, Podgorica, 27. februar 2013.
 • JAVNE NABAVKE U OBLASTI ZDRAVSTVA (MEDICINE I FARMACIJE) , Podgorica, 26. februar 2013.
 • ZAKONSKA I PODZAKONSKA REGULATIVA U FARMACIJI CRNE GORE – ZAKON I PRAVILNICI, Podgorica, 25. feburar 2013.
 • SPECIFIČNOSTI FARMAKOVIGILANCE BIOLOŠKIH, BIOTEHNOLOŠKIH I BIOSIMILARNIH LEKOVA, Beograd, 22. februar 2013.
 • NOV ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, Beograd, 21. februar 2013.
 • NOV ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA, Beograd, 20. februar 2013.
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE, Beograd, 18. i 19. mart 2013.
 • UPRAVNI POSTUPAK, UPRAVNI SPOR, UPRAVNA INSPEKCIJA I KANCELARIJSKO POSLOVANJE, Banja Luka, 27. decembar 2012.
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, Banja Luka, 26. decembar 2012.
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, Sarajevo, 21. decembar 2012.
 • UPRAVNI POSTUPAK, UPRAVNI SPOR, UPRAVNA INSPEKCIJA I KANCELARIJSKO POSLOVANJE, Sarajevo, 20. decembar 2012.
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE, Beograd, 14. i 15. decembar 2012.
 • INTERNA REVIZIJA I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (IT), Beograd, 13. decembar 2012.
 • PLATNI PROMET I DEVIZNO POSLOVANJE, Banja Luka, 12. decembar 2012.
 • PORESKI POSTUPAK, PORESKA ADMINISTRACIJA I NAČELA PORESKOG POSTUPKA, Beograd, 12. decembar 2012.
 • UPRAVNI POSTUPAK, UPRAVNI SPOR I ZAKON O UPRAVNOJ INSPEKCIJI, Beograd, 11. decembar 2012.
 • HIPOTEKA I ZALOGA KAO INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA, Beograd, 10. decembar 2012.
 • MOBING – ZLOSTAVLJANJE NA RADU, Podgorica, 6. decembar 2012.
 • PLATNI PROMET I DEVIZNO POSLOVANJE, Podgorica, 5. decembar 2012.
 • PREKRŠAJI I KRIVIČNA DELA U PRIVREDI, Podgorica, 4. decembar 2012.
 • JAVNE NABAVKE U PRAKSI - RADIONICA, Beograd, 29. novembar 2012.
 • PLATNI PROMET I DEVIZNO POSLOVANJE, Sarajevo, 28. novembar 2012.
 • PREKRŠAJI I KRIVIČNA DJELA UPRIVREDI, Banja Luka, 28. novembar 2012.
 • PREKRŠAJI I KRIVIČNA DJELA UPRIVREDI, Sarajevo, 27. novembar 2012.
 • JAVNE NABAVKE – OTVORENI POSTUPAK - RADIONICA, Podgorica, 22. novembar 2012.
 • INTERNA REVIZIJA I INTERNE KONTROLE, Podgorica, 21. novembar 2012.
 • MJENICA, Podgorica, 20. novembar 2012.
 • MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, Beograd, 20. novembar 2012
 • ANALIZA I INTERPRETACIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, Beograd, 15. novembar 2012
 • ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA , Beograd, 14. novembar 2012
 • NOVINE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU U PRAKSI, Beograd, 13. novembar 2012
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE, Beograd, 6. i 7. novembar 2012.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Banja Luka, 1. novembar 2012.
 • POREZI I DOPRNOSI, Banja Luka, 31. oktobar 2012.
 • JAVNE NABAVKE, Banja Luka, 30. oktobar 2012.
 • FARMAKOVIGILANCA U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA, Beograd, 25. oktobar 2012.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Sarajevo, 24. oktobar 2012.
 • POREZI I DOPRNOSI, Sarajevo, 23. oktobar 2012.
 • JAVNE NABAVKE, Sarajevo, 22. oktobar 2012.
 • MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, Podgorica, 18. oktobar 2012.
 • MOBING – ZLOSTAVLJANJE NA RADU, Beograd, 18. oktobar 2012.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Podgorica, 17. oktobar 2012.
 • UPRAVNI POSTUPAK, UPRAVNI SPOR I ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU, UPRAVNOM SPORU I UPRAVNOJ INSPEKCIJI, Podgorica, 16. oktobar 2012.
 • ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA, Beograd, 11. oktobar 2012.
 • JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO I KONCESIJE, Beograd, 11. oktobar 2012.
 • PLATNI PROMET I DEVIZNO POSLOVANJE, Beograd, 10. oktobar 2012.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA, Sarajevo, 6. oktobar – 26. decembar 2012.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE, Sarajevo, 6.-18. oktobar 2012.
 • DOPUNSKA EDUKACIJA PRAVNIKA - NOVA ZAKONSKA REGULATIVA, Sarajevo, 6. oktobar - 26. decembar 2012.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Beograd, 4. oktobar 2012.
 • MJENICA, Banja Luka, 3. oktobar 2012.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI, Banja Luka, 2. oktobar 2012.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA, Banja Luka, 29. septembar – 18. decembar 2012.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE, Banja Luka, 29.-30. septembar 2012.
 • DOPUNSKA EDUKACIJA PRAVNIKA - NOVA ZAKONSKA REGULATIVA, Banjaluka, 29. septembar - 18. decembar 2012.
 • JAVNE NABAVKE U OBLASTI MEDICINE I FARMACIJE, Beograd, 27. septembar 2012.
 • MJENICA, Sarajevo, 26. septembar 2012.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI, Sarajevo, 25. septembar 2012.
 • PRAĆENJE BEZBEDNOSTI MEDICINSKIH SREDSTAVA U POSTMARKETINŠKOM PERIODU, Beograd,20.septembar 2012.
 • PRIMJENA ZAKONA I PROPISA O JAVNIM NABAVKAMA, Podgorica, 20. septembar 2012.
 • POREZI I DOPRINOSI PRIVREDNIH DRUŠTAVA, Podgorica, 19. septembar 2012.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI CRNE GORE, Podgorica, 18. septembar 2012.
 • PREKRŠAJI, PRIVREDNI PRESTUPI I KRIVIČNA DELA U PRIVREDI, Beograd, 13. septembar 2012.
 • MENICA KAO INSTRUMENT OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA I PLATNOG PROMETA SA KNJIGOVODSTVENIM EVIDENTIRANJEM FINANSIJSKIH PROMENA, Beograd, 12. septembar 2012.
 • RAD I RADNI ODNOSI U SRBIJI, Beograd, 11. septembar 2012.
 • PREVENCIJA, PROCESUIRANJE I SANKCIONISANJE MOBINGA KOD POSLODAVCA, Beograd, 20. jun 2012.
 • FARMAKOVIGILANCA – NAUČNI, REGULATORNI I PRAKTIČNI ASPEKT, Beograd, 19. jun 2012.
 • ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU, Beograd, 14. jun 2012.
 • HIPOTEKA I ZALOGA, Beograd, 13. jun 2012.
 • MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, Beograd, 12. jun 2012.
 • AKTUELNOSTI U PRAKTIČNOM PROVOĐENJU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI, Banja Luka, 31. maj 2012.
 • MJERENJE UČINKA I OCJENA RADA ZAPOSLENIH, Banja Luka, 30. maj 2012.
 • FONDOVI EU I MOGUĆNOSTI NJIHOVOG KORIŠĆENJA, Banja Luka, 29. maj 2012.
 • AKTUELNOSTI U PRAKTIČNOM PROVOĐENJU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI, Sarajevo, 24. maj 2012.
 • MJERENJE UČINKA I OCJENA RADA ZAPOSLENIH, Sarajevo, 23. maj 2012.
 • FONDOVI EU I MOGUĆNOSTI NJIHOVOG KORIŠĆENJA, Sarajevo, 22. maj 2012.
 • ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU CRNE GORE, Podgorica, 18. maj 2012.
 • JAVNE NABAVKE U ZAKONODAVSTVU CRNE GORE, Podgorica, 17. maj 2012.
 • SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE I INCOTERMS 2010, Beograd, 17. maj 2012.
 • INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA U PRAVU I PRAKSI, Podgorica, 16. maj 2012.
 • ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, Beograd, 16. maj 2012.
 • SUDSKO, ARBITRAŽNO I SPORAZUMNO REŠAVANJE PRIVREDNIH SPOROVA, Beograd, 15. maj 2012.
 • PRIVREDNA DRUŠTVA, Beograd, 27. april 2012.
 • INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA, Banja Luka, 27. april 2012.
 • SPECIFIČNOSTI U PRIPREMI I PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA OPŠTE NAMJENE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA FINASIJSKOG IZVJEŠTAVANJA, Banja Luka, 26. april 2012.
 • MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, Banja Luka, 25. april 2012.
 • FONDOVI EVROPSKE UNIJE I MOGUĆNOSTI NJIHOVOG KORIŠĆENJA, Beograd, 23. april 2012.
 • SPECIFIČNOSTI U PRIPREMI I PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA OPŠTE NAMJENE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA FINASIJSKOG IZVJEŠTAVANJA, Sarajevo, 20. april 2012.
 • MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, Sarajevo, 19. april 2012.
 • INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA, Sarajevo, 18. april 2012.
 • UPRAVNI POSTUPAK, UPRAVNI SPOR I ZAKON O UPRAVNOJ INSPEKCIJI, Beograd, 12. april 2012.
 • MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, Podgorica, 12. april 2012.
 • RAČUNOVODSTVENO IZVJEŠTAVANJE IZ UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA, Podgorica, 11. april 2012.
 • UPRAVNI POSTUPAK, UPRAVNI SPOR I UPRAVNA INSPEKCIJA , Podgorica, 10. april 2012.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Banja Luka, 5. april 2012.
 • POREZI I DOPRINOSI, Banja Luka, 4. april 2012.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSTI, Banja Luka, 3. april 2012.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI, Sarajevo, 29. mart 2012.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Sarajevo, 28. mart 2012.
 • POREZI I DOPRINOSI, Sarajevo, 27. mart 2012.
 • PREKRŠAJI, PRIVREDNI PRESTUPI I KRIVIČNA DELA U PRIVREDI, Beograd, 21. mart 2012.
 • ZAŠTITA PRONALAZAKA PATENTOM I SPECIFIČNOSTI PATENTNE ZAŠTITE U OBLASTI FARMACIJE, Beograd, 20. mart 2012.
 • ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA, Beograd, 19. mart 2012.
 • ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, Podgorica, 16. mart 2012.
 • MJENICA, Podgorica, 15. mart 2012.
 • ZAKON O LJEKOVIMA CRNE GORE, Podgorica, 14. mart 2012.
 • POREZI I DOPRINOSI U SRBIJI, Beograd, 14. mart 2012.
 • MENICA, Beograd, 12. i 13 mart 2012.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA, Sarajevo, 10. mart – 20. jun 2012.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE, Sarajevo, 10.-31. mart 2012.
 • DOPUNSKA EDUKACIJA PRAVNIKA - NOVA ZAKONSKA REGULATIVA, Sarajevo, 10. mart - 20. jun 2012.
 • MJENICA KAO INSTRUMENT NAPLATE POTRAŽIVANJA I PLATNOG PROMETA, Banja Luka, 7. marta 2012.
 • JAVNE NABAVKE, Banja Luka, 6. mart 2012.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA, Banja Luka, 3. mart – 10. jun 2012.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE, Banja Luka, 3.-17. mart 2012.
 • DOPUNSKA EDUKACIJA PRAVNIKA - NOVA ZAKONSKA REGULATIVA, Banjaluka, 3. mart - 10. jun 2012.
 • MJENICA KAO INSTRUMENT NAPLATE POTRAŽIVANJA I PLATNOG PROMETA, Sarajevo, 29. februar 2012.
 • JAVNE NABAVKE, Sarajevo, 28. februar 2012.
 • PLATNI PROMET I DEVIZNO POSLOVANJE, Beograd, 28. februar 2012.
 • RAD I RADNI ODNOSI U SRBIJI, Beograd, 27. februar 2012.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Beograd, 21. februar 2012.
 • JAVNE NABAVKE U OBLASTI MEDICINE I FARMACIJE, Beograd, 20. februar 2012.
 • POREZI I DOPRINOSI PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA, Podgorica, 17. februar 2012.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Podgorica, 16. februar 2012.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI CRNE GORE, Podgorica, 15. februar 2012.
 • JAVNE NABAVKE U OBLASTI MEDICINE I FARMACIJE, Banja Luka, 29. decembar 2011.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Banja Luka, 28. decembar 2011.
 • EKONOMSKI, RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKTI STEČAJA, Banja Luka, 27. decembar 2011.
 • ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU CRNE GORE, Podgorica, 27. decembar 2011.
 • POREZI I DOPRINOSI U SRBIJI, Beograd, 22. decembar 2011.
 • HIPOTEKA I ZALOGA, Beograd, 21. decembar 2011.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Sarajevo, 21. decembar 2011.
 • ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, Beograd, 20. decembar 2011.
 • EKONOMSKI, RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKTI STEČAJA, Banja Luka, 20. decembar 2011.
 • FONDOVI EVROPSKE UNIJE I MOGUĆNOSTI NJIHOVOG KORIŠĆENJA, Podgorica, 15. decembar 2011.
 • RAČUNOVODSTVENO IZVJEŠTAVANJE IZ UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA, Podgorica, 14. decembar 2011.
 • FARMAKOVIGILANCA I VIGILANCA MEDICINSKIH SREDSTAVA, Beograd, 13. decembar 2011.
 • ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, Banja Luka, 1. decembar 2011.
 • INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA, Banja Luka, 30. novembar 2011.
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, Banja Luka, 29. novembar 2011.
 • ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, Sarajevo, 24. novembar 2011.
 • INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA, Sarajevo, 23. novembar 2011.
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, Sarajevo, 22. novembar 2011.
 • MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, Beograd, 23. novembar 2011.
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, Sarajevo, 22. novembar 2011.
 • MENICA, Beograd, 22. novembar 2011.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Beograd, 21. novembar 2011.
 • MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, Podgorica, 17. novembar 2011.
 • POREZI I DOPRINOSI, Podgorica, 16. novembar 2011.
 • MJENICA, Podgorica, 15. novembar 2011.
 • POREZI I DOPRINOSI, Banja Luka, 2. novembar 2011.
 • MJENICA, Banja Luka, 1. novembar 2011.
 • POREZI I DOPRINOSI, Sarajevo, 27.oktobar 2011.
 • MJENICA, Sarajevo, 26.oktobar 2011.
 • PROPISI U OBLASTI LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, Beograd, 26. oktobar 2011.
 • MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, Sarajevo, 25.oktobar 2011.
 • PRIVREDNA DRUŠTVA I RESTRUKTURIRANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA, Beograd, 20. oktobar 2011.
 • RADNI, ZDRAVSTVENI I PENZIJSKI ODNOSI, Beograd, 18. i 19. oktobar 2011.
 • JAVNE NABAVKE, Beograd, 17. oktobar 2011.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA, Banja Luka, 15. oktobar – 30. decembar 2011.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE, Banja Luka, 15.-31. oktobar 2011.
 • DOPUNSKA EDUKACIJA PRAVNIKA - NOVA ZAKONSKA REGULATIVA, Banjaluka, 15. oktobar - 30. decembar 2011.
 • ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA CRNE GORE, Podgorica, 14. oktobar 2011.
 • ZAKONSKA RAČUNOVODSTVENA REGULATIVA CRNE GORE, Podgorica, 13. oktobar 2011.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA, Sarajevo, 8. oktobar – 20. decembar 2011.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE, Sarajevo, 8.-22. oktobar 2011.
 • DOPUNSKA EDUKACIJA PRAVNIKA - NOVA ZAKONSKA REGULATIVA, Sarajevo, 8. oktobar - 20. decembar 2011.
 • JAVNE NABAVKE, Banja Luka, 5.oktobar 2011.
 • RADNI, ZDRAVSTVENI I PENZIJSKI ODNOSI, Banja Luka, 4.oktobar 2011.
 • JAVNE NABAVKE, Sarajevo, 27. septembar 2011.
 • RADNI, ZDRAVSTVENI I PENZIJSKI ODNOSI, Sarajevo, 26. septembar 2011.
 • ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU, Beograd, 22. septembar 2011.
 • PLATNI PROMET I DEVIZNO POSLOVANJE, Beograd, 21. septembar 2011.
 • JAVNE NABAVKE U OBLASTI MEDICINE I FARMACIJE, Beograd, 20. septembar 2011.
 • ZAKON O TURIZMU, Podgorica, 22. jun 2011.
 • JAVNE NABAVKE – NOVA ZAKONSKA RJEŠENJA, Podgorica, 21. jun 2011.
 • PROPISI U OBLASTI LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, Beograd, 20. jun 2011.
 • JAVNE NABAVKE U OBLASTI MEDICINE I FARMACIJE, Beograd, 15. jun 2011.
 • POREZI I DOPRINOSI, Podgorica, 26. maj 2011.
 • MJENICA, Podgorica, 25. maj 2011.
 • MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, Podgorica, 24. maj 2011.
 • PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM, Beograd, 19. maj 2011.
 • MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, Sarajevo, 19. maj 2011.
 • HIPOTEKA I ZALOGA, Beograd, 18. maj 2011.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Sarajevo, 18. maj 2011.
 • FONDOVI EU – IZRADA PROJEKTNIH PREDLOGA, Sarajevo, 17. maj 2011.
 • MENICA, Beograd, 17. maj 2011.
 • OBUKA ZA MATIČARE I SEKRETARE MESNIH ZAJEDNICA, Istočno Sarajevo, 17.-18. maj 2011.
 • OBUKA ZA MATIČARE I SEKRETARE MESNIH ZAJEDNICA, Banja Luka, 5.-6. maj 2011.
 • FONDOVI EU – IZRADA PROJEKTNIH PREDLOGA, Banja Luka, 5. maj 2011.
 • MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, Banja Luka, 4. maj 2011.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Banja Luka, 3. maj 2011.
 • OBUKA ZA MATIČARE I SEKRETARE MESNIH ZAJEDNICA, Prijedor, 3-4. maj 2011.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Banja Luka, 3. maj 2011.
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE, Palić, 29.-30. april 2011.
 • JAVNE NABAVKE – IZMENE I DOPUNE ZAKONA, Sarajevo, 20. april 2011.
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I PROCJENA VREDNOSTI PRAVNIH LICA SA ASPEKTA DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH PRAVNIH PROPISA I STANDARA, Sarajevo, 19. april 2011.
 • INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA, Sarajevo, 18. april 2011.
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE, Beograd, 18.-21 april 2011.
 • OBUKA ZA MATIČARE I SEKRETARE MESNIH ZAJEDNICA, Bijeljina, 14.-15. april 2011.
 • JAVNE NABAVKE – NADZOR, KONTROLA I PRAKSA, Beograd, 7. april 2011.
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I PROCJENA VREDNOSTI PRAVNIH LICA SA ASPEKTA DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH PRAVNIH PROPISA I STANDARA, Banja Luka, 6. april 2011.
 • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITA PRIRODE, Beograd, 6. april 2011.
 • MENADŽMENT LJUDSIH RESURSA, Beograd, 5. april 2011.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH RESURSA, Podgorica, 30. mart 2011.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI CRNE GORE, Podgorica, 29. mart 2011.
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE, Zlatibor, 25.-26 mart 2011.
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE, Beograd, 21.-24. mart 2011.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Beograd, 17. mart 2011.
 • FONDOVI EU – PROCES, PROGRAMIRANJE I IZRADA PROJEKATA, Beograd, 16. mart 2011.
 • OSIGURANJE POTRAŽIVANJA PO OSNOVU IZVOZA, Beograd, 15. mart 2011.
 • MEDICINSKO I FARMACEUTSKO PRAVO, Sarajevo, 11. mart 2011.
 • POREZI I DOPRINOSI, Sarajevo, 10. mart 2011.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI, Sarajevo, 9. mart 2011.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA, Sarajevo, 5. mart – 15. jun 2011.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE, Sarajevo, 5.-22. mart 2011.
 • DOPUNSKA EDUKACIJA PRAVNIKA - NOVA ZAKONSKA REGULATIVA, Sarajevo, 5. mart - 15. jun 2011.
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE, Čačak, 4.-5 mart 2011.
 • MEDICINSKO I FARMACEUTSKO PRAVO, Banja Luka, 3. mart 2011.
 • POREZI I DOPRINOSI, Banja Luka, 2. mart 2011.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI, Banja Luka, 1. mart 2011.
 • ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA, Beograd, 25. februar 2011.
 • INCOTERMS 2010 I SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE, Beograd, 24. februar 2011.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI, Beograd, 22. i 23. feburar 2011.
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE, Beograd, 21.-24 februar 2011.
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE, Niš, 18.-19 feburar 2011.
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE, Kragujevac, 11.-12 februar 2011.
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE, Beograd, 24.-27. januar 2011.
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE, Novi Sad, 21.-22. januar 2011.
 • MJENICA, Sarajevo, 23. decembar 2010.
 • PRAVNA REGULATIVA O LIČNOM STATUSU GRAĐANA BIH, Sarajevo, 22. decembar 2010.
 • FONDOVI EVROPSKE UNIJE, Sarajevo, 21. decembar 2010.
 • OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE, Beograd, 20.-23 decembar 2010.
 • MJENICA, Banja Luka 16. decembar 2010.
 • PRAVNA REGULATIVA O LIČNOM STATUSU GRAĐANA BIH, Banja Luka, 15. decembar 2010.
 • FONDOVI EVROPSKE UNIJE, Banja Luka, 14. decembar 2010.
 • MJENICA KAO INSTRUMENT PLATNOG PROMETA, Podgorica, 8. decembar 2010.
 • POREZI I DOPRINOSI, Podgorica, 7. decembar 2010.
 • AKTUELNOSTI IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI, Sarajevo, 24. novembar 2010.
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, Sarajevo, 23. novembar 2010.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Sarajevo, 22. novembar 2010.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Banja Luka, 19. novembar 2010.
 • AKTUELNOSTI IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI, Banja Luka, 18. novembar 2010.
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, Banja Luka, 17. novembar 2010.
 • FONDOVI EVROPSKE UNIJE, Podgorica, 12. novembar 2010.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Podgorica, 11. novembar 2010.
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA – PROCJENA VRIJEDNOSTI PRAVNIH LICA, Podgorica, 10. novembar 2010.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA, Sarajevo, 30. oktobar – 30. decembara 2010.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE, Sarajevo, 30.-31. oktobar 2010.
 • DOPUNSKA EDUKACIJA PRAVNIKA - NOVA ZAKONSKA REGULATIVA, Sarajevo, 30. oktobar - 30. decembar 2010.
 • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA, Sarajevo, 28. oktobar 2010.
 • RADNI, ZDRAVSTVENI I PENZIJSKI ODNOSI, Sarajevo, 27. oktobar 2010.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA, Banja Luka, 23. oktobar – 24. decembar 2010.
 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE, Banja Luka, 23.-31. oktobar 2010.
 • DOPUNSKA EDUKACIJA PRAVNIKA - NOVA ZAKONSKA REGULATIVA, Banja Luka, 23. oktobar - 24. decembar 2010.
 • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA, Banja Luka, 21. oktobar 2010.
 • RADNI, ZDRAVSTVENI I PENZIJSKI ODNOSI, Banja Luka, 20. oktobar 2010.
 • RAČUNOVODSTVENE POLITIKE–PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE BILANSNIH POZICIJA, Podgorica, 14. oktobar 2010.
 • JAVNE NABAVKE U CRNOJ GORI I BUDUĆI PRAVCI UNAPREĐENJA, Podgorica, 13. oktobar 2010.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI CRNE GORE, Podgorica, 12. oktobar 2010.
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, Podgorica, 10. jun 2010.
 • MJENICA I GARANCIJA, Podgorica, 9. jun 2010.
 • ZAKON O SVOJINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA CRNE GORE, Podgorica, 8. jun 2010.
 • ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA CRNE GORE, Podgorica, 20. maj 2010.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Podgorica, 19. maj 2010.
 • ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI, Podgorica, 18. maj 2010.
 • PRAVNA REGULATIVA O LIČNOM STATUSU GRAĐANA BIH, Banja Luka, 29. april 2010.
 • POREZI I DOPRINOSI, Podgorica, 29. april 2010.
 • JAVNE NABAVKE I AKTUELNOSTI, Banja Luka, 28. april 2010.
 • JAVNE NABAVKE, Podgorica, 28. april 2010.
 • POREZI I DOPRINOSI PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA, Banja Luka, 27. april 2010.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI CRNE GORE, Podgorica, 27. april 2010.
 • JAVNE NABAVKE, Kolašin, 26. april 2010.
 • PRAVNA REGULATIVA O LIČNOM STATUSU GRAĐANA BIH, Sarajevo, 15. april 2010.
 • JAVNE NABAVKE I AKTUELNOSTI, Sarajevo, 14. april 2010.
 • POREZI I DOPRINOSI PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA, Sarajevo, 13. april 2010.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Banja Luka, 31. marta 2010.
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, Banja Luka, 30. marta 2010.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Sarajevo, 25. marta 2010.
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, Sarajevo, 24. marta 2010.
 • HIPOTEKA I ZALOGA U FUNKCIJI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA, Sarajevo, 26. februar 2010.
 • ZAKONI O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FEDERACIJE BIH I RS, Sarajevo, 25. februar 2010.
 • HIPOTEKA I ZALOGA U FUNKCIJI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA, Banja Luka, 18. februar 2010.
 • ZAKONI O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FEDERACIJE BIH I RS, Banja Luka, 17. februar 2010.