Arhiva seminara od 2015 - 2020. godine

 • PREGOVARANJE I ODLUČIVANJE U FARMACEUTSKOM REGULATORNOM OKRUŽENJU (POSEBAN OSVRT NA REGULATORNO OKRUŽENJE TOKOM PANDEMIJE COVID19), Beograd, 14. jul 2020.
 • KANCELARIJSKO POSLO0VANJE I UPRAVNI POSTUPAK, Sarajevo 8. jul 2020.
 • MENICA U DOMAĆEM I SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU, Beograd, 6. jun 2020.
 • PARNIČNI POSTUPAK KROZ SUDSKU PRAKSU I SPORNA PRAVNA PITANJA, Sarajevo, 21. maj 2020.
 • MJENICA U POSLOVNOJ PRAKSI I SUDSKOM POSTUPKU, Sarajevo, 20. maj 2020.
 • UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNA INSPEKCIJA KROZ PRAKSU, Sarajevo, 19. maj 2020.
 • ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA BIH I NOVA UREDBA GDPR, Sarajevo, 18. maj 2020.
 • IZVRŠNI POSTUPAK KROZ SUDSKU PRAKSU I SPORNA PRAVNA PITANJA, Sarajevo, 9. april 2020.
 • KANCELARIJSKO POSLOVANJE I UPRAVNI POSTUPAK, Sarajevo 8. april 2020.
 • NOVI ZAKON O LIKVIDACIONOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE, Banja Luka, 2. april 2020.
 • NAPLATA NOVČANIH I NENOVČANIH POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA (IZVRŠNOG, LIKVIDACIONOG I STEČAJNOG) I SPORNA PRAVNA PITANJA, Beograd, 25. mart 2020.
 • CROSO – OBUKA ZA PRAKTIČAN RAD NA PORTALU, Beograd, 24. mart 2020.
 • NOV ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU I ODNOS SA ZAKONOM O RADU, Beograd, 23.03.2020.
 • NOV ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I PORTAL JAVNIH NABAVKI, Beograd, 12.03.2020.
 • PRIVREDENA DRUŠTVA I STVARNO VLASNIŠTVO, Beograd, 11.03.2020.
 • UGOVORI U FARMACEUTSKOM POSLOVANJU, Beograd, 10.03.2020.
 • ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU, Beograd, 24. decembar 2019.
 • NOV ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA, Beograd, 23. decembar 2019.
 • OBELEŽAVANJE I OGLAŠAVANJE MEDICINSKIH SREDSTAVA, Beograd, 17. decembar 2019.
 • RADNI SPOROVI KROZ SUDSKU PRAKSU, Beograd, 16. decembar 2019.
 • PRIMJENA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU SA ASPEKTA PRIJAVA KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM I OTVARANJA DEVIZNIH RAČUNA U INOSTRANSTVU, Sarajevo, 13. decembar 2019.
 • MJENICA U POSLOVNOJ PRAKSI I SUDSKOM POSTUPKU, Sarajevo, 12. decembar 2019.
 • RADNI SPOROVI KROZ SUDSKU PRAKSU U BIH, Sarajevo, 11. decembar 2019.
 • PRIMENA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU I SPORNA PRAVNA PITANJA, Beograd, 6. decembar 2019.
 • ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I BEZBEDNOST U RADNOM OKRUŽENJU, Beograd, 3. decembar 2019.
 • UPRAVNI POSTUPAK, UPRAVNI SPOR I UPRAVNA INSPEKCIJA KROZ PRAKSU, Sarajevo, 22. novembar 2019.
 • RAD I RADNI ANGAŽMAN STRANACA U BIH, Sarajevo, 21. novembar 2019.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA (IZVRŠNOG, LIKVIDACIONOG I STEČAJNOG), Sarajevo, 20. novembar 2019.
 • UPRAVLJANJE RIZIKOM U FARMACIJI I PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA, Beograd, 24. oktobar 2019.
 • CROSO – OBUKA ZA RAD NA PORTALU, Beograd, 23. oktobar 2019.
 • ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U SRBIJI I UPUĆIVANJE DRŽAVLJANA SRBIJE NA RAD U INOSTRANSTVO, Beograd, 22. oktobar 2019.
 • ZAKON O TRGOVINI I ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI, Beograd, 16. oktobar 2019.
 • MENICA U SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU I DOMAĆEM PLATNOM PROMETU, Beograd, 10. oktobar 2019.
 • ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU – ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU, Beograd, 1. oktobar 2019.
 • NAPLATA NOVČANIH I NENOVČANIH POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA (IZVRŠNOG, LIKVIDACIONOG I STEČAJNOG), Beograd, 11. jun 2019.
 • MENICA – ULOGA TRASIRANE I AVALIRANE MENICE U NAPLATI POTRAŽIVANJA OD DUŽNIKA U BLOKADI I PROMENA REDOSLEDA PRINUDNE NAPLATE MENICE, Beograd, 6. jun 2019.
 • ZALOGA – KONSTUTUISANJE I REALIZACIJA; ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR, Beograd, 5. jun 2019.
 • UPRAVLJANJE RIZIKOM U PROIZVODNJI I PROMETU MEDICINSKIH SREDSTAVA, Beograd, 4. jun 2019.
 • RADNI SPOROVI KROZ SUDSKU PRAKSU, Beograd, 30. maj 2019.
 • UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR KROZ SUDSKU PRAKSU, Beograd, 28. maj 2019.
 • IZMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA, Beograd, 21. maj 2019.
 • DOBRA PRAKSA U FARMAKOVIGILANCI I VIGILANCA MEDICINSKIH SREDSTAVA, Beograd, 7. maj 2019.
 • NOV CARINSKI ZAKON I CARINSKI PREKRŠAJI; ZAKON O CARINSKOJ SLUŽBI, Beograd, 18. april 2019.
 • ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI, Beograd, 17. april 2019.
 • PROPISI O KONTROLI DEVIZNOG I MENJAČKOG POSLOVANJA; NAJČEŠĆI PREKŠAJI U DEVIZNOM POSLOVANJU, Beograd, 16. april 2019.
 • PARNIČNI POSTUPAK KROZ SUDSKU PRAKSU, Beograd, 11. april 2019.
 • CROSO – OBUKA ZA RAD NA PORTALU, Beograd, 10. april 2019.
 • SMERNICE DOBRE PRAKSE U DISTRIBUCIJI MEDICINSKIH SREDSTAVA I INPEKCIJSKI NADZOR MINISTARSTVA ZDRAVLJA, Beograd, 26. februar 2019.
 • ZAKON O MEDICINSKIM SREDSTVIMA I PRIPADAJUĆI PRAVILNICI I UPUTSTVA, Beograd, 29. januar 2019.
 • DOBRA PRAKSA U FARMAKOVIGILANCI I VIGILANCA MEDICINSKIH SREDSTAVA, Sarajevo, 20. decembar 2018.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI I RADNI SPOROVI KROZ PRAKSU U BIH, Sarajevo, 19. decembar 2018.
 • STVARNA PRAVA – POSLOVANJE U BIH – DOING BUSINESS IN BIH, Sarajevo, 18. decembar 2018.
 • DOBRA PRAKSA U FARMAKOVIGILANCI I VIGILANCA MEDICINSKIH SREDSTAVA , Beograd, 11. decembar 2018.
 • RADNI SPOROVI KROZ SUDSKU PRAKSU, Beograd, 6. decembar 2018.
 • DEVIZNO POSLOVANJE I PLATNI PROMET, Beograd, 6. decembar 2018.
 • PRIMENA ZOI U SUDSKOJ PRAKSI I SPORNA PRAVNA PITANJA, Beograd, 4. decembar 2018.
 • ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA, Beograd, 3. decembar 2018.
 • NOV ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA, Beograd, 28. novembar 2018.
 • NAKNADA ŠTETE U SUDSKOJ PRAKSI, Beograd, 26. novembar 2018.
 • KREDITNI POSLOVI SA INOSTRANSTVOM, Beograd, 22. novembar 2018.
 • NACRT NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA, Beograd, 20. novembar 2018.
 • UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR KROZ PRAKSU, Sarajevo, 15. novembar 2018.
 • ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, Sarajevo, 14. novembar 2018.
 • ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU, Sarajevo, 13. novembar 2018.
 • MENICA KAO INSTRUMENT NAPLATE POTRAŽIVANJA, Beograd, 6. novembar 2018.
 • POVLAČENJE LEKOVA IZ PROMETA – NOVINE U EU I NACIONALNOJ REGULATIVI , Beograd, 1. novembar 2018.
 • HIPOTEKA I ZALOGA KAO INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA U PRAVU I PRAKSI, Beograd, 30. oktobar 2018.
 • POSEBNI OBLICI RADA I RADNOG ODNOSA, Beograd, 25. oktobar 2018.
 • ELEKTRONSKI DOKUMENT; ELEKTRONSKA RAČUNOVODSTVENA ISPRAVA, Beograd, 24. oktobar 2018.
 • IZMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, Beograd, 23. oktobar 2018.
 • NOV ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA, Beograd, 27. jun 2018.
 • DEVIZNO POSLOVANJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, Beograd, 20. jun 2018.
 • IZMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, Beograd, 14. jun 2018.
 • BILANSNE PREVARE KAO GENERATOR FINANSIJSKE KRIZE, Beograd, 13. jun 2018.
 • NOV ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU I ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA KROZ SUDSKU PRAKSU, Beograd, 12. jun 2018.
 • U SUSRET NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA, Beograd, 8. jun 2018.
 • ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU U SUDSKOJ PRAKSI, Beograd, 7. jun 2018.
 • MENICA U POSLOVNOJ PRAKSI, Beograd, 6. jun 2018.
 • REGULATORNI ZAHTEVI U OBLASTI POVERENIH AKTIVNOSTI (OUTSOURCE) U FARMACEUTSKOM POSLOVANJU, Beograd, 31. maj 2018.
 • PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODI INFORMACIJA, Sarajevo, 26. april 2018.
 • ZAKON O KONCESIJAMA SA OSVRTOM NA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO – PRAVNI I EKONOMSKI ASPEKT, Sarajevo, 25. april 2018.
 • NOV ZAKON O BANKAMA FEDERACIJE BIH, Sarajevo, 24. april 2018.
 • ZAKON O RADU I RADNI ODNOSI U BIH I NOV ZAKON O PIO U FEDERACIJI BIH, Sarajevo, 23. april 2018.
 • RADNO PRAVO I RADNI SPOROVI, Beograd, 18. april 2018.
 • PRIMENA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA I ZAKONA O SISTEMU PLATA U JAVNOM SEKTORU NA USTANOVE KOJIMA JE OSNIVAČ RS, AP, JLS I USPOSTAVLJANJE NOVOG SISTEMA RADNIH ODNOSA I PLATA U USTANOVAMA, Beograd, 28. mart 2018.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA U USLOVIMA BLOKADE RAČUNA; MOGUĆNOST SPROVOĐENJA KOMPENZACIJE I DRUGIH NAČINA IZMIRIVANJA OBAVEZA, Beograd, 27. mart 2018.
 • NOV ZAKON O MEDICINSKIM SREDSTVIMA, Beograd, 7. mart 2018.
 • HIPOTEKA I ZALOGA, PRAVNA REGULATIVA, PROBLEMI I PRAKSA - RADIONICA, Beograd, 13. decembar 2017.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM IZVRŠNOG POSTUPKA, Beograd, 12. decembar 2017.
 • PROIZVODNJA, DISTRIBUCIJA I KONTROLA KVALITETA AKTIVNIH FARMACEUTSKIH SUPSTANCI – NACIONALNI I EVROPSKI PROPISI, Beograd, 6. decembar 2017.
 • RADNO PRAVO I RADNI SPOROVI KROZ SUDSKU PRAKSU, Beograd, 23. novembar 2017.
 • DEVIZNO POSLOVANJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA PREBIJANJE I USTUPANJE POTRAŽIVANJA I PREUZIMANJE DUGA; UPOTREBA PEČATA KOD PLAĆANJA PREMA INOSTRANSTVU, Beograd, 22. novembar 2017.
 • UPRAVNI POSTUPAK, UPRAVNI SPOR, Banja Luka, 2. novembar 2017.
 • MJENICA U POSLOVNOJ PRAKSI I SUDSKOM POSTUPKU, Banja Luka, 1. novembar 2017.
 • STVARNO PRAVO – NOVINE U PRAVNOM REŽIMU NEKRETNINA U FBIH I RS, Banja Luka, 31. oktobar 2017.
 • NOV ZAKON O BANKAMA REPUBLIKE SRPSKE, Banja Luka, 30. oktobar 2017.
 • MJENICA U POSLOVNOJ PRAKSI I SUDSKOM POSTUPKU, Sarajevo, 26. oktobar 2017.
 • IZRADA PRAVNIH PROPISA/AKATA - NOMOTEHNIKA, Banja Luka, 26. oktobar 2017.
 • STVARNO PRAVO – NOVINE U PRAVNOM REŽIMU NEKRETNINA U FBIH I RS, Sarajevo, 25. oktobar 2017.
 • IZRADA PRAVNIH PROPISA/AKATA - NOMOTEHNIKA, Sarajevo, 24. oktobar 2017.
 • UPRAVNI POSTUPAK, UPRAVNI SPOR, Sarajevo, 23. oktobar 2017.
 • MJENCA U POSLOVNIJ PRAKSI I SUDSKOM POSTUPKU, Sarajevo, 7. jun 2017.
 • UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR – PRAVNA STAJALIŠTA SUDOVA O POJEDINIM PITANJIMA, Sarajevo, 6. jun 2017.
 • PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA, Sarajevo, 5. jun 2017.
 • NOVA EU REGULATIVA U OBLASTI OBELEŽAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, Beograd, 25. maj 2017.
 • MENICA U PRAKSI I NOVINE U PROPSIMA, Beograd, 24. maj 2017.
 • IZRADA PRAVNIH PROPISA/AKATA - NOMOTEHNIKA, Banja Luka, 21. april 2017.
 • ZALOŽNO PRAVO (HIPOTEKA I ZALOGA) KAO INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA, Banja Luka, 20. april 2017.
 • ZALOŽNO PRAVO (HIPOTEKA I ZALOGA) KAO INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA, Sarajevo, 12. april 2017.
 • IZRADA PRAVNIH PROPISA/AKATA - NOMOTEHNIKA, Sarajevo, 11. april 2017.
 • JAVNE NABAVKE – DIREKTIVE EU U OBLASTI JAVNIH NABAVKI, Beograd, 7. april 2017.
 • PROCENA KREDITNE SPOSOBNOSTI, POSLOVNI RIZICI I UPRAVLJANJE RIZICIMA U SKLADU SA DOMAĆOM I MEĐUNARODNOM METODOLOGIJOM I STANDARDIMA, Beograd, 6. april 2017.
 • INVESTICIJE, OTVARANJE TRŽIŠTA, RESTRUKTURIRANJE I RIZICI U ENERGETICI, Beograd, 21. mart 2017.
 • JAVNE NABAVKE, Banja Luka, 16. mart 2017.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA - RADIONICA, Banja Luka, 15. mart 2017.
 • JAVNE NABAVKE, Sarajevo, 10. mart 2017.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA - RADIONICA, Sarajevo, 9. mart 2017.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA, Beograd, 2. mart 2017.
 • INTEGRITET PODATAKA U FARMACEUTSKOM POSLOVANJU – U SUSRET NOVOJ EU / FDA LEGISLATIVI, Beograd, 1. mart 2017.
 • PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA , Banja Luka, 8. decembar 2016.
 • ZAKON O RADU U FEDERACIJI BIH I RADNI SPOROVI KROZ SUDSKU PRAKSU , Banja Luka, 7. decembar 2016.
 • U SUSRET NOVOM ZAKONU O STEČAJU FBIH I RAZLIKE U ODNOSU NA DOSADAŠNJI ZAKON , Sarajevo, 1. decembar 2016.
 • ZOI – IZMENE I NOVINE – PRIMENA U PRAKSI I SPORNA PRAVNA PITANJA , Beograd, 1. decembar 2016.
 • PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA , Sarajevo, 30. novembar 2016.
 • MJENICA U PRAKSI , Sarajevo, 29. novembar 2016.
 • ZAKON O RADU U FEDERACIJI BIH I RADNI SPOROVI KROZ SUDSKU PRAKSU , Sarajevo, 28. novembar 2016.
 • DOBRA PRAKSA U FARMAKOVIGILANCI I VIGILANCI – REGULATIVA, PRINCIPI, MEDOTOLOGIJA I PRAKSA , Beograd, 10. novembar 2016.
 • ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU; ISKUSTVA INSPEKCIJSKIH ORGANA U PRIMENI ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU , Beograd, 9. novembar 2016.
 • MENICA U PRAKSI , Beograd, 25. oktobar 2016.
 • ZAKON O RADU I RADNI SPOROVI KROZ SUDSKU PRAKSU, Beograd, 24. oktobar 2016.
 • U SUSRET PRIMENI NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU, Beograd, 7. jun 2016.
 • ZAKON O RADU I RADNI SPOROVI KROZ SUDSKU PRAKSU , Beograd, 2. jun 2016.
 • MENICA U PRAKSI , Beograd, 1. jun 2016.
 • NOV ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU, Beograd, 31. maj 2016.
 • MJENICA SA OSVRTOM NA POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE, Sarajevo, 18. mart 2016.
 • IZVRŠNI, LIKVIDACIONI I STEČAJNI POSTUPAK; PRINUDNE NAPLATE, Sarajevo, 17. mart 2016.
 • PROCJENA KREDITNE SPOSOBNOSTI SA OSVRTOM NA KREDITNE RIZIKE, Sarajevo, 16. mart 2016.
 • DENACIONALIZACIJA (REPRIVATIZACIJA, PRIVATIZACIJA) I TRANSFORMACIJA VLASNIČKIH ODNOSA U BIH / FEDERACIJI BIH, Sarajevo, 15. mart 2016.
 • NOV ZAKON O SISTEMU INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU U RS I NOV ZAKON O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI U RS, Banja Luka, 11. mart 2016.
 • NOV ZAKON O STEČAJU U RS, Banja Luka, 10. mart 2016.
 • NOV ZAKON O RADU RS I NOVA ZAKONSKA REŠENJA U ODNOSU NA PRETHODNI ZAKON, Banja Luka, 9. mart 2016.
 • MJENICA SA OSVRTOM NA POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE, Banja Luka, 8. mart 2016.
 • PARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPKA I PRINUDNA NAPLATA, Banja Luka, 7. mart 2016.
 • ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU , Beograd, 18. februar 2016.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI I RADNI SPOROVI U FEDERACIJI BIH, Sarajevo, 11. decembar 2015.
 • MJENICA, Sarajevo, 10. decembar 2015.
 • ZAKON O UNUTARNJEM PLATNOM PROMETU I PODZAKONSKI AKTI U FEDERACIJI BIH, Sarajevo, 9. decembar 2015.
 • ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA; ZAKON O ZAŠTITI ŽIRANATA FBIH; ULOGA I ZNAČAJ OMBUDSMENA ZA BANKARSKI SISTEM FBIH, Sarajevo, 8. decembar 2015.
 • JAVNE NABAVKE U ZDRAVSTVU I FARMACIJI , Beograd, 8. decembar 2015.
 • ZAKON O GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA U FEDERACIJI BIH, Sarajevo, 7. decembar 2015.
 • MENICA U PRAKSI SA POSEBNIM OSVRTOM NA KORIŠĆENJE MENICE RADI NAPLATE POTRAŽIVANJA OD DUŽNIKA U BLOKADI, Beograd, 4. decembar 2015.
 • NOVINE U PLANIRANJU NABAVKI SA OSVRTOM NA IZMENE U SOFTVERU ZA PLANIRANJE, Beograd, 3. decembar 2015.
 • NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA – RADIONICA, ANALIZA I REŠENJE PRAKTIČNIH PRIMERA , Beograd, 1. decembar 2015.
 • RADNI SPOROVI U SRBIJI, Beograd, 30. novembar 2015.
 • ZAKON O GOSPODARSKIM/PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U FEDERACIJI BIH I RS, Banja Luka, 15. oktobar 2015.
 • CARINSKA POLITIKA BIH – PRILIKE I MOGUĆNOSTI NA VRATIMA EU, Banja Luka, 14. oktobar 2015
 • RADNI ODNOSI U FEDERACIJI BIH I RS, Banja Luka, 13. oktobar 2015
 • ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA - RADIONICA, Banja Luka, 12. oktobar 2015.
 • ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA - RADIONICA, Sarajevo, 9. oktobar 2015.
 • UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET I DEVIZNO POSLOVANJE U FEDERACIJI BIH, Sarajevo, 8. oktobar 2015
 • PROIZVODNJA I PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA – REGULATORNI IZAZOVI, Beograd, 7. oktobar 2015.
 • RADNI ODNOSI U FEDERACIJI BIH I RS, Sarajevo, 7. oktobar 2015.
 • ZAKON O GOSPODARSKIM/PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U FEDERACIJI BIH I RS, Sarajevo, 6. oktobar 2015.
 • CARINSKA POLITIKA BIH – PRILIKE I MOGUĆNOSTI NA VRATIMA EU, Sarajevo, 5. oktobar 2015
 • PRIMENA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA I ZAKONA O OBAVLJANJU PLAĆANJA, Beograd, 2. oktobar 2015.
 • ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA, Beograd, 30. septembar 2015.
 • HIPOTEKA I ZALOGA - RADIONICA, Beograd, 29. septembar 2015.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI U SRBIJI, Beograd, 28. septembar 2015.
 • SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE I INCOTERMS 2010, Sarajevo, 5. jun 2015.
 • ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU, Beograd, 4. jun 2015.
 • PLATNI PROMET I DEVIZNO POSLOVANJE, Sarajevo, 4. jun 2015.
 • PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA, Sarajevo, 3. jun 2015.
 • MJERENJE UČINKA I RADA ZAPOSLENIH – EVALUACIJA PERFORMANSI I POTENCIJALA ZAPOSLENIH, Sarajevo, 2. jun 2015.
 • ZAKON O PLATNIM USLUGAMA, Beograd, 3. jun 2015.
 • RADNI SPOROVI U SRBIJI, Beograd, 2. jun 2015.
 • SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE I INCOTERMS 2010, Banja Luka, 28. maj 2015.
 • PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA, Banja Luka, 27. maj 2015.
 • MJERENJE UČINKA I RADA ZAPOSLENIH – EVALUACIJA PERFORMANSI I POTENCIJALA ZAPOSLENIH, Banja Luka, 26. maj 2015.
 • PROCES I ZNAČAJ UGOVARANJA U FARMACEUTSKOM POSLOVANJU, Beograd, 8. april 2015.
 • NOVE MOGUĆNOSTI I RIZICI U ENERGETICI, Beograd, 7. april 2015.
 • PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI, Beograd, 2. april 2015.
 • RADNI I PENZIJSKI ODNOSI I ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA, Beograd, 1. april 2015.
 • SPORNA PRAVNA PITANJA U VEZI PRIMENE ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU, Beograd, 31. mart 2015.
 • JAVNE NABAVKE – ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI I PRAKSA, Sarajevo, 27. mart 2015.
 • MJENICA – POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE, Sarajevo, 26. mart 2015.
 • EFIKASNO UPRAVLJANJE VREMENOM I STRESOM, Sarajevo, 24. mart 2015.
 • PRAVNA REGULATIVA, PROBLEMI I PRAKSA RADNIH ODNOSA U FEDERACIJI BIH I RS, Sarajevo, 23. mart 2015.
 • JAVNE NABAVKE – ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI I PRAKSA, Banja Luka, 19. mart 2015.
 • PRAVNA REGULATIVA, PROBLEMI I PRAKSA RADNIH ODNOSA U FEDERACIJI BIH I RS, Banja Luka, 18. mart 2015.
 • MJENICA – POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE, Banja Luka, 17. mart 2015.
 • EFIKASNO UPRAVLJANJE VREMENOM I STRESOM, Banja Luka, 16. mart 2015.
 • VANSUDSKO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA, Beograd, 26. februar 2015.
 • INCOTERMS 2010, SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE I CARINSKA TARIFA, Beograd, 25. februar 2015.
 • NOV ZAKON O PLATNIM USLUGAMA, Beograd, 24. februar 2015.
 • ZAKON O PIO I UREĐENJE RADNIH ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, Beograd, 23. februar 2015.
 • KAKO SE PRIPREMITI ZA GxP INSPEKCIJU, Beograd, 20. februar 2015.
 • PLAN JAVNIH NABAVKI, Beograd, 22. januar 2015.