O nama

TAZ je regionalna organizacija koja svojim klijentima pruža mogućnost da putem seminara i edukacija poboljšaju poslovanje koristeći se znanjem i iskustvom domaćih i inostranih ekspertskih timova, sastavljenih od univerzitetskih profesora, sudija, advokata, pravnih, ekonomskih i finansijskih stručnjaka. Naše saradnike pažljivo biramo po kriterijumima koji u obzir uzimaju isključivo stručnost, iskustvo, mogućnosti razumljivog i metodičnog prenošenja znanja, komunikativnost i otvorenost za saradnju. Naš zadatak je da klijentima i polaznicima TAZ seminara omogućimo potpuni uvid u temu, kao i mogućnost da tokom trajanja programa razjasne sve nejasnoće koje mogu imati u praksi.

ŠTA JE NAŠA MISIJA?

Misija TAZ-a je da putem svojih aktivnosti doprinese ubrzanoj i uspešnoj modernizaciji poslovanja, vladavini prava i razvoju tržišne privrede i to putem unapređenja rada pravosudnih organa, ekonomskih, upravnih i prosvetnih institucija i organizacija, kao i da njihove zaposlene uspešno pripremi za učešće na tržištima u regionu i omogući im visok nivo poslovne konkurentnosti, kako u zemlji, tako i u regionu i EU.

ZAŠTO TAZ?

Mnogo je razloga da odaberete TAZ. Koje god razloge i potrebe da imate, kada se radi o stručnom usavršavanju i edukacijama, TAZ će u svakom aspektu isputniti vaša očekivanja bez obzira na to kojim nivoom znaja raspolažete i koji je cilj vašeg učenja.

TAZ organizacija pruža širok spektar intelektualnih usluga i već godinama za svoje klijente uspešno obavlja čitav niz uslužnih delatnosti iz oblasti domaćeg i međunarodnog privrednog prava, finansija, ekonomije, advokature, organizacije savetovanja, osmišljavanja edukativnih modula za usavršavanje zaposlenih, kao i organizovanje specijalističkih seminara i treninga.

Od svog osnivanja do danas, TAZ je uspeo da vrednim i beskompromisnim radom na poboljšanju kvaliteta svojih usluga stekne veliki broj zadovoljnih klijenata, zavidnu poslovnu reputaciju i da danas bude prepoznatljiv unutar poslovnog kruga kao organizacija koja nudi isključivo najkvalitetniju podršku i usluge svojim domaćim i inostranim klijentima.

Ivesticija koja se isplati
Inicijativa za učestvovanje na TAZ edukacijama dolazi i od poslovodstva i od samih zaposlenih. Ovo vidimo kao potvrdu činjenice da se investicija u zaposlenog višestruko isplati i doprinosi većoj efikasnosti i razvoju svakog pojedinca i same kompanije, odnosno institucije.
 
Kvalitet i reputacija
Zadovoljan klijent, neposredna praktična primena naučenog i osposobljavanje za rešavanje konkretnih problema u praksi naš su najviši cilj i satisfakcija. Po ovome nas poznaje više od tri hiljade preduzeća i instutucija u regionu, kao i njihovi zaposleni koji su redovni učesnici naših otvorenih seminara i in-house obuka. Vremenski period u kome se bavimo edukacijama i konsaltingom proteže se kroz dva veka, obuhvatajući uskoro 25 godina rada u oblasti učenja i stručnog usavršavanja.
 
Fizička i digitalna dostupnost
Dostupni smo za on-line obuke i možete učiti i usavršavati se gde god da se nalazite, u vreme koje vama odgovara, dinamikom u skladu sa vašim ostalim poslovnim i privatnim obavezama. Pored toga, uvek možete prisustvovati našim seminarima u Beogradu, Sarajevu, Banjaluci i Podgorici, ili na zahtev možemo organizovati edukaciju u vašim prostorijama ili na lokaciji koju odaberete.

Značaj i inovacije (aktuelnost)
Iako postojimo već dugi niz godina, beskompromisno smo posvećeni najnovijem i najaktuelnijem u legislativi i praksi. Modernizacija, kako tema, tako i u kontekstu tehničkog pristupa edukacijama u skladu sa stalnim promenama i, sada, nužnom potrebom za „učenjem na daljinu“ - imperativ je i za vas i za nas.

Evaluacija i mišljenje učesnika
Najvažniji razlog zašto biste odabrali TAZ Organizaciju su naši zadovoljni korisnici. Preko 25 hiljada ljudi su svojim ponovnim učestvovanjem i evaluacijom našeg rada kreirali i doprineli kvalitetu i izvrsnosti naše usluge. Možemo slobodno reći da je TAZ produkt zajedničkih snaga vas, nas i naših dugogodišnjih saradnika, predavača i konsultanata.

Predavači
Ko su predavači na našim seminarima? Radi se o najvećim autoritetima u predmetnim oblastima. Čine ih univerzitetski profesori, sudije, pravni, ekonomski, finansijski stručnjaci i stručnjaci iz ostalih oblasti. Odabrani su upravo na osnovu kriterijuma stručnosti, iskustva kao i prema sposobnosti razumljivog i metodičnog prenošenja znanja, otvorenosti za saradnju i iskrenoj nameri da iskustva iz svoje prakse podele sa učesnicima obuka. Neki od naših predavača su i aktivni učesnici u pisanju zakona i propisa o kojima predaju.

 

REFERENCE

ARHIVA SEMINARA